Zakładanie konta z zagranicy

W związku z licznymi pytaniami opisuję jak przebiega zakładanie konta bankowego z zagranicy. Najwięcej pytań w komentarzach dotyczyło największego obecnie w Polsce na rynku bankowości internetowej mBanku. Sztandarowy produkt tej instytucji to internetowe eKonto zakładane online czyli konto osobiste z dostępem przez Internet i telefon.

Jak założyć konto w banku z zagranicy

W regulaminie mBanku tak jak u większości jego konkurentów możemy przeczytać że aby założyć konto w banku z założenie konta w banku z zagranicyzagranicy klient powinien posiadać Polskie obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania albo zameldowania w Polsce.

Wypełnianie internetowego wniosku o konto

Wypełniając elektroniczny formularz zaznaczamy opcję Kurier i podajemy Polski adres zamieszkania albo zameldowania. załóż konto - wniosek Natomiast odpowiadając na pytanie czy adres korespondencyjny jest taki sam jak zamieszkania zaznaczamy NIE. Otworzą nam się pola formularza w których podajemy zagraniczny adres korespondencyjny i wybieramy kraj. Istnieje więc możliwość podania adresu zagranicznego, ale wyłącznie jako adresu korespondencyjnego. Adresu takiego nie można wprowadzić jako adresu zamieszkania (zameldowania). W przypadku adresu korespondencyjnego można wybrać kraj docelowy inny niż Polska i wówczas wprowadzić dowolny kod pocztowy.

Telefon komórkowy z warunkiem długości numeru do 14 znaków

Wypełniając kolejne okienka formularza możemy podać polski lub zagraniczny nr telefonu komórkowego, na który będą przychodziły darmowe hasła sms do potwierdzania operacji wykonywanych na koncie przez Internet; np. przelewów. Należy pamiętać że numer ten nie powinien przekraczać ilości 14 znaków (wraz z numerem kierunkowym i dwoma zerami). Można podać we wniosku i korzystać z polskiego numeru o ile włączymy roaming u swojego operatora. W przypadku podania zagranicznego numeru należy pamiętać o tym że bank nie gwarantuje otrzymywania darmowych haseł sms do potwierdzania operacji na koncie. Sms-y są wysyłane ale ich dostarczenie uzależnione jest od konkretnego zagranicznego operatora. Uwaga, przy problemach z niestandardowymi zagranicznymi numerami telefonów  można podać w wniosku o konto numer polski po czym zmienić go na infolinii na ten, którego nie przyjął system banku.

Dostarczenie i potwierdzenie umów

Umowy z mBanku do podpisu zostaną w tym przypadku przesłane także za darmo, nie kurierem lecz pocztą, listem zwykłym do wskazanego podpisanie umówprzez nas miejsca. Komplet dokumentów i informacje o sposobie zawarcia umowy dotrą wraz z przesyłką pocztową. Bank musi zweryfikować autentyczność danych klienta więc umowa musi być potwierdzona na jeden z poniższych sposobów. Umowy należy podpisać w obecności:

 • polskiego przedstawiciela dyplomatycznego lub konsularnego (ambasadora, konsula, wice konsula, konsula honorowego, osobę upoważnioną przez Kierownika Wydziału Konsularnego, attache etc).
 • albo innej osoby uprawnionej do poświadczania własnoręczności składanych przez osoby prywatne podpisów (np. Notary Public, notariusz obcego państwa).szczegółowy opis i zakładanie konta

Sprawę powinno zwykle rozwiązać podpisanie umowy w ambasadzie PL lub u konsula PL. Do umowy powinno zostać dołączone Apostille poświadczające autentyczność podpisu osoby, która poświadczała na umowie nasz podpis. Takie poświadczenie umowy (Apostille) jest warunkiem odblokowania rachunku. Następnie należy odesłać do mBanku podpisaną umowę rachunku wraz z poświadczeniem na adres podany w dokumentach.

karta Visa Electron payWave mBank

karta Visa Electron payWave, Źródło: mBank

Karta debetowa do konta

Jeżeli podczas zakładania konta zaznaczymy opcję z kartą, to bank po otrzymaniu podpisanych umów wyśle bezpłatnie kartę na adres zagraniczny.

Przelew zagraniczny przychodzący na eKonto w mBanku

Za przyjęcie przelewu zagranicznego mBank nie pobiera opłat. Kwota przelewu np. w GBP przekazana na rachunek w PLN zostanie przewalutowana z GBP na PLN po kursie kupna mBanku. Dane konieczne do prawidłowego wysłania przelewu z zagranicy na rachunek w mBanku:

 • pełny 26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu i „PL” przed numerem rachunku (standard IBAN to dodanie w tym przypadku PL przed nr rachunku i usunięcie spacji rozdzielających cyfry) np. PL11134540640060300251501406
 • imię i nazwisko odbiorcy przelewu w przypadku rachunku oszczędnościowego/nazwa firmy w przypadku rachunku bieżącego (dane odbiorcy muszą być zgodne z numerem rachunku),
 • adres odbiorcy przelewu,
 • tytuł przelewu,
 • nazwa i adres banku odbiorcy przelewu: BRE Bank S.A. INTERNET BANKING, al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź,
 • kod BIC (SWIFT) mBanku: BREXPLPWMBK
 • SORT CODE (numer rozliczeniowy mBanku) – 11402004

Przelewy zagraniczne wychodzące z eKonta w mBanku

 • Przelew SEPA (do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii) w walucie EUR wykonany przez Internet. Za wykonanie przelewu systemem SEPA (w Euro) pobierana jest prowizja wysokości 5 PLN.
 • Przelew SWIFT – Za wykonanie przelewu walutowego z wykorzystaniem kodu SWIFT mBank pobiera prowizję wysokości 0,25% od kwoty przelewu , minimum 20 PLN maksimum 200 PLN oraz 5 PLN za użycie kodu SWIFT. W przypadku braku możliwości przekazania środków bezpośrednio do Banku odbiorcy przelew przekazywany jest poprzez Banki pośredniczące które w przeciągu 1 roku mogą zwrócić się do mBanku o pobranie prowizji za przekazanie przelewu, zgodnie ze swoją Tabelą Opłat i Prowizji.

załóż konto - wniosek Artykuł „Zakładanie konta z zagranicy” jest chroniony prawami autorskimi Copyright © bankowe-konto.net. Nie może być kopiowany ani też przedrukowany bez zgody autora. Grafika na stronie ma charakter informacyjny, należy do instytucji finansowych, które udostępniają ją zgodnie z regulaminem oferty.

Ostatnia aktualizacja – Kwiecień 2014.

1 komentarz

Przejdź do formularza komentarzy >>

 1. Jozek

  Chciałbym założyć konto mieszkam w Niemczech, chciałbym upoważnić osobę do tego konta mieszkającą w Polsce. Czy podczas składania wniosku przez internet istnieje taka możliwość czy trzeba dodatkowo składać jakieś wnioski. Jak założyć konto z zagranicy i upoważnić do niego osobę mieszkającą w Polsce szybko i bez dodatkowych formalności?

  1. bankowe-konto.net

   Witam. Posiadaczem rachunku w mBanku może być rezydent posiadający obywatelstwo polskie lub rezydent nieposiadający obywatelstwa polskiego. Posiadaczem rachunku w mBanku nie może być osoba będąca nierezydentem. Pod pojęciem rezydenta rozumie się osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terenie Polski. Zatem jeżeli nie ma Pan adresu zameldowania w Polsce nie będzie Pan mógl otworzyć rachunku.

   Jeżeli chodzi o pełnomocnictwo to można je ustanowić do istniejącego rachunku i nie jest to możliwe od razu przy składaniu wniosku przez internet.
   Nadmienię, iż pełnomocnik może korzystać z rachunku w ograniczonym zakresie:
   – pełnomocnik rodzajowy ma wgląd w rachunek poprzez Internet, może wykonywać przelewy, może posiadać kartę płatniczą. Nie może jednak zamknąć rachunku, nie ma wglądu w lokaty, nie może ustanawiać dalszych pełnomocnictw;
   – pełnomocnik szczególny posiada jedynie kartę płatniczą do rachunku, nie ma dostępu do rachunku przez Internet.

   Przed kontaktem z bankiem proszę przygotować następujące dane przyszłego pełnomocnika : imię i nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres zameldowania i korespondencyjny, nazwisko panieńskie matki, imiona rodziców, nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

   Dyspozycja może zostać złożona na mLinii bądź w placówce mBanku d.MultiBanku. Poniżej pozwolę sobie opisać każdy ze sposobów:

   1.Telefonicznie z konsultantem mLinii pod numerem: 801 300 800 lub +48 42 6 300 800. Proszę przygotować identyfikator klienta i telekod.

   2. Kontakt audio lub wideo z Ekspertem online na stronie: https://online.mbank.pl/pl/iscontact Proszę przygotować identyfikator klienta i hasło do serwisu transakcyjnego. Po złożeniu wniosku, bank przygotowuje dokumenty dotyczące nadania pełnomocnictwa. Dokumenty dostarczane są za pośrednictwem kuriera.
   Jeśli dane przyszłego pełnomocnika nie były zarejestrowane wcześniej w systemie mBanku – to otrzyma on również pakiet aktywacyjny z hasłami dostępu do logowania.

   3. Dyspozycję można również zrealizować udając się do placówki mBanku z aktualnym dowodem tożsamości.
   Lista placówek znajduje się pod linkiem: http://www.mbank.pl/o-nas/kontakt/lokalizacja/ Bardzo proszę aby udał się Pan do placówki wraz z przyszłym pełnomocnikiem. Każde z Państwa winno mieć ze sobą dokument tożsamości.

 2. Ada

  Witam, mam konto w mBanku, ale wyjechalismy na stale za granice. Nie posiadamy juz ani zameldowania ani zamieszkania w Polsce. Chcemy podac prawde ale system nie przyjmuje naszego adresu ani naszych nowych numerow telefonu. Co mamy zrobic? Zamknac konto i otworzyc w jakims normalnym banku czy oszukiwac mbank jak dlugo sie da – skoro nie dajecie mozliwosci podania prawdziwych informacji.

  1. bankowe-konto.net

   Witam, w mBanku oficjalnie niedozwolone jest, aby adres stały / tymczasowy był adresem zagranicznym. W opisywanej sytuacji można zarejestrować adres zagraniczny jako adres korespondencyjny.
   Możliwe rozwiązania:
   1. Dyspozycję zmiany adresu można zrealizować samodzielnie w nowym serwisie transakcyjnym. Po zalogowaniu przy użyciu identyfikatora klienta i hasła do serwisu transakcyjnego, proszę wybrać kolejno: Panel ustawień (symbol koła zębatego) – Osobiste – Dane kontaktowe – Adres korespondencyjny – Modyfikuj. Proszę wprowadzić aktualne dane i potwierdzić hasłem sms. Dodam, iż zmiana danych w serwisie transakcyjnym jest możliwa jedynie poprzez potwierdzenie operacji hasłem sms. Zmiany takiej nie można dokonać za pośrednictwem potwierdzenia przy pomocy hasła z listy haseł jednorazowych.
   2. Zmiana podczas kontaktu z konsultantem mLinii pod numerem: 801 300 800 lub +48 42 6 300 800. Proszę przygotować identyfikator klienta i telekod.
   3. Kontaktu audio lub wideo z Ekspertem online na stronie: https://online.mbank.pl/pl/iscontact Proszę przygotować identyfikator klienta i hasło do serwisu transakcyjnego.
   4. Dyspozycję można także zrealizować udając się do placówki mBanku z aktualnym dowodem tożsamości. Lista placówek znajduje się pod linkiem: http://www.mbank.pl/o-nas/kontakt/lokalizacja/

 3. beata

  Witam. Mieszkam w Angli i właśnie wypełniam wniosek online, jednakże mam problem , a mianowicie chce wpisac numer telefonu angielskiego i pozwala mi tylko wpisać numer do 9 cyfr. Angielski numer ma 11 cyfr, proszę o porade. Dziekuje

  1. bankowe-konto.net

   Witam, przy problemach z niestandardowymi zagranicznymi numerami telefonów można podać w wniosku o konto numer polski po czym zmienić go na infolinii na ten, którego nie przyjął system banku.

 4. Marta

  Witam, Dostałam umowę za granice i sa tam dwie strony ktorych nie rozumiem, prosilabym o dokladne wytlumaczenie Oswiadczenia o odstapieniu od umowy o prowadzenie bankowych rachunkow oszczednosiowych -rozliczeniowych i o Polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy w mBanku. Do czego te umowy sluza i czy musze je odesłać do mBanku ? to bardzo pilne, dziękuje z gory za pomoc.

  1. bankowe-konto.net

   Witam, oświadczenie o odstąpieniu od umowy daje Pani możliwość rozwiązania umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Jest to dokument przeznaczony dla Pani.
   Dokument dotyczący polecenie przelewu wynagrodzenia jest dobrowolny. Pozwala na przeniesienie w wygodny dla Pani sposób wynagrodzenia otrzymywanego dotychczas na rachunek w innym Banku – do mBanku.
   Takie rozwiązanie pozwoli na wygodne dysponowanie środków oraz spowoduje generowanie specjalnie dla Pani przygotowanych ofert promocyjnych ze strony mBanku.
   Z usługi można skorzystać w dowolnej chwili, nie tylko podczas zawierania umowy. Nie jest zatem konieczne odsyłanie tego dokumentu.

 5. Maria

  Czy obcokrajowiec (obywatel Ukrainy) moze zalozyc konto osobiste z dostępem przez Internet w mBanku? Jezeli tak, jakie dokumenty sa potrzebne? Jaka procedura założenia konta? Dziekuje.

  1. bankowe-konto.net

   Witam, warunkiem założenia konta w mBanku z zagranicy jest posiadanie polskiego obywatelstwa.

   1. Renata

    Nie jest tak. Obywatel Ukrainy może otworzyć konto w MBanku pod warunkiem że będzie miał zameldowanie – np. student otrzymuje miejsce w DS i może podać adres domu studenckiego, potwierdzeniem takiego adresu może być email z uczelni lub karta studencka do DS. Prawdą jednak jest to że wszystko zależy od tego czy pracownik placówki MBanku okaże się być kompetentnym pracownikiem lub jednostką nie potrafiącą czytać regulamin swojego banku ze zrozumieniem. Wycinek z regulaminu MBanku.
    „Konto dla pełnoletnich.
    Gdy posiadasz obywatelstwo polskie przygotuj dowód osobisty. Gdy nie masz obywatelstwa polskiego przygotuj swój PESEL, a także kartę pobytu lub paszport zagraniczny. Gdy nie masz numeru PESEL może być paszport zagraniczny.

    Konto dla młodzieży.
    W czasie składania wniosku należy przygotować dokument potwierdzający Twoją tożsamość np. legitymacja szkolna, tymczasowy dowód osobisty lub paszport, a także dowód osobisty rodzica lub opiekuna.
    Przyszykuj takie dane jak:
    – dane osobowe i dane rodzica lub opiekuna,
    – adres zameldowania – Twój oraz rodzica lub opiekuna,
    – adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres zameldowania),
    – numer PESEL oraz numer PESEL rodzica lub opiekuna,
    – adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie złożenia wniosku,
    – numer telefonu kontaktowego. Podając nam telefon komórkowy automatycznie zostaną uruchomione hasła smsowe.”

    1. bankowe-konto.net

     Dziękuje za uzupełnienie. Pracownikom mBanku zdarza się podawać sprzeczne informacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ cztery = siedem

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>