Czym jest Biuro Informacji Kredytowej?

bik

Wielu z nas słyszało skrót BIK, jednak nie wszyscy wiedzą, co kryje się pod tymi popularnymi ostatnio literami. Rozszyfrujmy, jest to Biuro Informacji Kredytowej. Instytucja będąca obecnie spółką akcyjną (S.A.). Główne jej zadanie to zbieranie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji na temat historii kredytowej klientów banków i instytucji pozabankowych, takich jak np. SKOK-i. BIK posługując się zgromadzonymi danymi tworzy historię kredytową np. klienta banku. Instytucje udzielające pożyczek i kredytów mogą na jej podstawie uzyskać uwiarygodnienie potencjalnego klienta.

Historia BIK

Początki Biura Informacji Kredytowej sięgają 1991 roku. Kiedy Związek Banków Polskich zdecydował się prowadzić rejestr klientów, nie spłacających zobowiązań. Przełomem była uchwalona w 1997r. ustawa o prawie bankowym, która zezwoliła bankom na wymianę pomiędzy sobą informacji o kredytobiorcach. Również w 1997 roku powstało już oficjalnie Biuro Informacji Kredytowej. Statutowym zadaniem instytucji jest pośredniczenie w przekazie informacji o rzetelności kredytowej klientów.

Scoring kredytowy

Po kilkuletnim kształtowaniu się systemu wymiany informacji kredytowych w Polsce, kolejny przełom nastąpił w 2004r. BIK wprowadził usługę Scoringu kredytowego. Polega ona na ocenie punktowej ryzyka kredytowego. System na podstawie profilu osób, które już uzyskały kredyty określa wiarygodność potencjalnego klienta. Pod uwagę brane są wyniki kredytobiorców, regularnie spłacających swoje zobowiązania. Na podstawie odpowiednich formuł matematycznych obliczana jest wartość punktów.
„Ocena scoringowa” może przyjmować wartości od min. 192 do max 631 punktów. Na ocenę składają się wszystkie zdarzenia z historii kredytowej. Brane pod uwagę są zarówno te negatywne jaki i pozytywne np. terminowe regulowanie rat i brak zaległości w spłacie.

Biuro Informacji Kredytowej zrewolucjonizowało rynek informacji o długu

Obecnie w systemie wymiany informacji w ramach BIK uczestniczy ponad 650 instytucji, wraz z SKOK-ami i Bankami Spółdzielczymi. Co ciekawe wg statystyk prawie 90 % zgromadzonych informacji to dane pozytywne dla klientów. Potencjalny kredytobiorca dzięki pozytywnej historii kredytowej może liczyć na przyznanie kredytu na lepszych warunkach. Banki dzięki informacją uzyskanym z BIK mogą łatwiej ocenić sytuację klienta i określić czy będzie on w stanie spłacać zobowiązania terminowo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *