Ile może zabrać komornik?

komornik

Prawo na szczęście przewiduje kwoty wolne od zajęć komorniczych i limity kwot, jakie może zająć komornik. Postaram się przytoczyć podstawowe wiadomości z tej przykrej dziedziny. Choć długi trzeba spłacać, to jednak dłużnik nie może być pozbawiony środków do życia. Często klienci banków z zablokowanymi kontami bankowymi nie wiedzą jaka część ich środków zostanie pobrana przez komornika. Z poniższego artykułu dowiesz się o jakich procentowych kwotach mówimy, jakie prawa ma zarówno komornik jak i osoba zadłużona; oraz jak powinna przebiegać egzekucja długu.

Dłużnik otrzymujący uposażenie lub bezrobotny

Najczęstszą formą egzekucji zadłużenia przez komornika jest ściągniecie zobowiązania z otrzymywanych przez niego uposażeń. Czyli wynagrodzenia za pracę, emerytury albo ranty. Taka egzekucja jest bardzo skuteczna i wymaga niewielkiego nakładu pracy. Komornik pisemnie zawiadamia zakład pracy, ZUS lub inny organ od którego na podstawie umowy dłużnik otrzymuje środki, o konieczności zajęcia określonej kwoty. Przedsiębiorstwo lub instytucja nie wypłaca dłużnikowi całej kwoty, lecz środki, które pozostały po potrąceniu określonej sumy przez komornika. Zgonie z prawem dłużnik zostaje powiadomiony o tym fakcie na piśmie.
Gdy dłużnik nie wykonuj pracy stałej, komornik jest zobowiązany do pozostawiania mu środków, które wystarczą na jego utrzymanie, i ewentualnie jego rodziny przez 2 tygodnie.

Zajęcia kont bankowych

Kolejną kwestią jest możliwość zajęcia konta bankowego dłużnika. Ograniczenie to trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W przypadku blokady rachunku dłużnik ma utrudnioną możliwość posługiwania się pieniędzmi. Może jednak pobrać gotówkę w oddziale.

Kwoty wolne od zajęć komorniczych

Gdy komornik zajmuje emeryturę, rentę albo wynagrodzenie zobowiązany jest do pozostawienia kwoty wolnej od zajęć. Limitem jest połowa zarobków, jednak wolna od zajęć jest kwota 1600zł brutto i 1181zł netto dla pełnego etatu. Jeżeli dłużnik pracuje w nie pełnym wymiarze godzin np. na pół etatu – proporcjonalnie o połowę zmniejsza się kwota wolna od zajęć. Wyjątek stanowi egzekucja nie płaconych alimentów, gdy komornik może zgodnie z prawem zająć większą kwotę. W przypadku pracy na umowę o dzieło albo zlecenie, zajęciu mogą być poddane pełne zarobki. Jednak także tutaj dłużnikowi pozostawiono furtkę. Może on wykazać iż tak otrzymywane wynagrodzenie stanowi jego jedyne i stałe źródło utrzymania. Komornik w takiej sytuacji jest zobowiązany do zastosowania takich samych limitów, jak w przypadku umowy o pracę.
Dla rent i emerytur komornik może zająć do 75% świadczenia. W przypadku świadczeń w najniższej wysokości może pobrać do 50% kwoty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *